Privacy Policy

Πολιτική Χρήσης  και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προσέγγισή μας στην συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. To Ίδρυμα Ενταγμένων Οικιστικών  Μονάδων (Ε.Ο.Μ) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τα πρόσωπα (ένοικοι) που διαμένουν στο χώρο του Ε.Ο.Μ., των κηδεμόνων τους και όσων εργάζονται ή προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες στο χώρο του Ε.Ο.Μ. ή στους ενοίκους του Ε.Ο.Μ. Η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κρίσιμής σημασίας και διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρούνται γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια σωστής διαχείρισης και προστασίας όταν είναι στην κατοχή του Ε.Ο.Μ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το  («εμείς», «εμάς» ή «μας») και δραστηριοποιόμαστε στην Κύπρο με το όνομα ΠΑΣΥΚΑΦ.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Απόρρητου σχετίζεται με τη χρήση εκ μέρους μας οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς προσωπικά μέσω των γραφείων μας, του Τηλεφωνικού Κέντρου, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, φαξ, τρίτων πηγών ή μέσω των ακόλουθων ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • Οποιαδήποτε ιστοσελίδα του ΕΟΜ που συνδέεται με την παρούσα Πολιτική («Ιστοσελίδες»)
 • Κοινωνικά Δίκτυα ή περιεχόμενο του ΕΟΜ σε άλλες ιστοσελίδες˙
 • Κινητό / ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)/ καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος/ αίτησης εργοδότησης ή συμμετοχής σε εθελοντικό πρόγραμμα του ΕΟΜ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, όταν επικοινωνήσετε με το ΕΟΜ για οποιοδήποτε από τους παρακάτω λόγους: 

 • Αίτηση υποβολής ένταξης προσώπου στο ΕΟΜ
 • Χρήση των ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Συμμετοχή ως εθελοντής σε δράσεις του ΕΟΜ
 • Συμμετοχή σε εκδήλωση που οργανώνεται από το ΕΟΜ ή στην οποία συμμετέχουν ένοικοι του ΕΟΜ
 • Τηλέφωνα, μηνύματα, επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, ή επικοινωνία μέσω διαδικτυακών καναλιών, όπως ζωντανή συνομιλία και κοινωνικά δίκτυα
 • Υποβολή αίτησης εργασίας στο ΕΟΜ

Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέγουμε:

 • Βασικά προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα.
 • Τεχνικές πληροφορίες κατά τη χρήση των ιστοσελίδων ή εφαρμογών μας, όπως ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, διεύθυνση URL του ιστότοπου που επισκεφτήκατε προηγουμένως, ποσότητα εξερχόμενων δεδομένων.
 • Τις προτιμήσεις σας για προώθηση πωλήσεων ή την καταβολή εισφοράς.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς και πολιτική cookies.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς είναι ξεκάθαρα καθώς εσείς μας τις έχετε παρέχει.  Αυτό μπορεί να μην ισχύει όταν έχουμε χρησιμοποιήσει cookies, μέσω ιστοσελίδας και/ή εφαρμογών του ΕΟΜ, για τη συλλογή πληροφοριών από τον υπολογιστή σας ή από φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies.

Προσωπικά δεδομένα για τρίτους

Εάν μας δώσετε πληροφορίες για κάποιο άλλο πρόσωπο, είναι ευθύνη του προσώπου που τα παραχωρεί να διασφαλίσει και επιβεβαιώσει ότι:

 • έχει ενημερώσει το πρόσωπο αυτό για το ΕΟΜ, τους σκοπούς του ΕΟΜ και τον τρόπο με τον οποίο το ΕΟΜ μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζεται στην παρούσα, και
 • έχει την συγκατάθεση του προσώπου αυτού να παράσχει αυτές τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) σε εμάς και για εμάς να τις επεξεργαζόμαστε, όπως ορίζεται στην παρούσα Ειδοποίηση Πολιτικής Απόρρητου.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα που είναι ευαίσθητα, όπως δεδομένα για παιδιά, ιστορικό υγείας ή γεωγραφική τοποθεσία (οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες διότι, για παράδειγμα, μπορούν να εντοπίσουν την τοποθεσία σας σε νοσοκομείο) και δεδομένα σχετικά με μη εξαλειφθείσες ποινικές καταδίκες ή αδικήματα. Λαμβάνουμε τα δεδομένα αυτά από τη λειτουργία δεδομένων τοποθεσίας σε κινητές συσκευές και από τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης και τις αρχές επιβολής του νόμου, που μπορούν να μας παράσχουν πληροφορίες για ποινικές καταδίκες ή αδικήματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί σας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής τρόπους:

 • Για κηδεμόνες, να καθορίσουμε  ή να ενημερώσουμε τις ανάγκες της φροντίδας του ενοίκου  που θα χρειαστεί να παρασχεθούν από ιατρικό προσωπικό  ή νοσοκομείο
 • να επικοινωνούμε μαζί σας για διευθέτηση συνάντησης ή επίλυσης θεμάτων φροντίδας ή υγείας ενοίκου για τον οποίον έχει κηδεμονία

Δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις σχετικές υπηρεσίες εκτός εάν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για επικοινωνία και ενημέρωση.

Συμμόρφωση με τον Νόμο

Ως μέρος της ευθύνης μας ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ορισμένες φορές απαιτείται από τον νόμο όπως επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου:

 • να χειριζόμαστε καταγγελίες/παράπονα
 • να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος από κυβερνητικές ή άλλες αρχές
 • να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση και την ανίχνευση εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της καταπολέμησης και της ανίχνευσης της απάτης)
 • να συμμορφωνόμαστε με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτόν τον τρόπο εφόσον απαιτείται από τον νόμο.

Γ. Ενημέρωση για προώθηση προϊόντων, εκδηλώσεων και υπηρεσιών (μάρκετινγκ)

Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ζητήσουμε να υποδείξετε ξεκάθαρα τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την προώθηση προϊόντων, εκδηλώσεων και υπηρεσιών (μάρκετινγκ). Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις αυτές ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας στο 22486210 ή με αποστολή email στο in**@eo***********.org.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες ή προγράμματα ή εκδηλώσεις του ΕΟΜ που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Μπορεί να χρησιμοποιούμε εξωτερικές εταιρείες για να το κάνουν αυτό για λογαριασμό μας. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο αυτό καθώς είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να σας παρέχουμε τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή ώστε να επεκτείνουμε τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε την ποσότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς στο ελάχιστο δυνατό.

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικό υλικό, θα σας αποστέλλουμε πληροφορίες για τα προϊόντα, τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνυμάτων (SMS), εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για λόγους προώθησης. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παρασχεθεί από τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή ενημέρωση εκδηλώσεων, θα βασιστούμε στη συγκατάθεση που τους έχετε δώσει σε αυτούς για την άμεση προώθηση πωλήσεων.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν θα επικοινωνούμε μαζί σας εκτός εάν αλλάξετε γνώμη και μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε και πάλι προωθητικό υλικό.

Δ. Κίνδυνος για τη ζωή σας ή τη ζωή άλλου προσώπου

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που η ζωή ή η υγεία σας ή άλλου προσώπου (ενοίκου) για το οποίο είστε κηδεμόνας ή έχετε δηλώσει, βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν είναι δυνατή η προηγούμενη λήψη άδειας από εσάς (π.χ. διευθέτηση έκτακτης ιατρικής περίθαλψης σε απομακρυσμένη τοποθεσία).

Ε. Διαχείριση και βελτίωση των υπηρεσιών του ΕΟΜ

Για τη διαχείριση των υπηρεσιών μας, θα μοιραζόμαστε πληροφορίες με άλλους (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ή των οργανισμών που ενδέχεται να εδρεύουν στο εξωτερικό) προκειμένου:

 • να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των υπηρεσιών, εθελοντικών προγραμμάτων και συστημάτων του ΕΟΜ με σκοπό να αναβαθμίζεται το πρόγραμμα και η υλοποίηση των σκοπών του ΕΟΜ.
 • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διενεργούμε ελέγχους κατά απάτης.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μας και να καθορίσουμε τον καλύτερο τρόπο διατήρησής της, καθώς και να σας ζητούμε να παρέχετε ανατροφοδότηση για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο ΕΟΜ.

Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε  στο ελάχιστο δυνατό μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα για την λειτουργία και διατήρηση των σκοπών του ΕΟΜ για φροντίδα στους ενοίκους τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3 πιο πάνω.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι σωστές καθώς τα αρχεία σας μπορεί να ελεγχθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν υποβάλετε αίτηση για ασφάλεια ή εργασία.
 • Από την αστυνομία ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου.

Συγκεκριμένα, μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με:

 • Υπηρεσίες καταπολέμησης ή ανίχνευσης της απάτης.
 • Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης θα επεξεργαστούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά σας ενώ μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για την καταπολέμηση της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από άλλα άτομα.
 • Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης θα τηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα έως 1 χρόνο ή έως 6 χρόνια εάν θεωρηθεί ότι αποτελείτε κίνδυνο για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων.
 • Εάν εμείς ή η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης καθορίσουμε ότι αποτελείτε κίνδυνο για απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων, ενδέχεται να αρνηθούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.
 • Τον/την σύζυγο ή σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς σας που μας καλεί εκ μέρους σας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας ποιοι είναι αυτοί κατά την πρώτη μας επικοινωνία.
 • Κυβερνητικές αρχές (π.χ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Ευημερίας κ.α).

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι προστασίες που παρέχονται για τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα μέρη του κόσμου πιθανόν να μην είναι τόσο ισχυρές όσο στην ΕΕ. Όπου είναι δυνατό, θα συνάψουμε συμφωνίες με τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι συμφωνίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν πρότυπους όρους που ορίζει η ΕΕ σύμφωνα με τις Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες ή να απαιτούν από το άλλο μέρος να υπογράψει κυβερνητικά πρότυπα τα οποία αναγνωρίζονται ότι παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας, όπως η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής (Private Shield) στις ΗΠΑ. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι, ανεξάρτητα από τα όσα αναφέρονται στη συμφωνία, αυτό να μην αποτρέψει μια κυβέρνηση σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς συχνά μπορεί να έχει την εξουσία να ακυρώσει τυχόν συμφωνίες που κάνουμε.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στο ΕΟΜ, συναινείτε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επιτρέπεται μόνο να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτό απαιτείται σύμφωνα με έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην Ενότητα 3 πιο πάνω. Κατά γενικό κανόνα, θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για επτά (7) χρόνια μετά το τέλος της σχέση σας με εμάς, καθώς είναι πιθανό να χρειαστούμε τις πληροφορίες αυτές για κανονιστικούς λόγους ή για να υπερασπιστούμε μια απαίτηση. Για παράδειγμα, αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια νομική αξίωση σχετικά με τη σχέση σας με εμάς, αυτό θα πρέπει γενικά να γίνει εντός εξι (6)  ετών από το τέλος αυτής της σχέσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας και εμείς θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Αφού έχουμε συγκατάθεσή σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, εκδηλώσεις ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε την υπηρεσία που παρέχεται από το ΕΟΜ, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε την υπηρεσία που μας ζητάτε.

Θα σας πούμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τις πληροφορίες όταν τις ζητήσουμε.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Συνδέσμου μας είναι υπεύθυνος για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου ή για τυχόν αίτημά σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που παρατίθενται παρακάτω. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΟΜ  Στέλιου Ιωάννου 10, 2235 Λατσια, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση in**@eo***********.org.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην πιο πάνω διεύθυνση για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 1. Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε μια πληροφορία για εσάς η οποία είναι λάθος ή ελλιπής ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (το λεγόμενο «Δικαίωμα στη Λήθη»).
 2. Να μας πείτε ότι δεν συμφωνείτε πλέον ή φέρετε αντίρρηση ή επιθυμείτε να μας απαγορεύσετε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να μας ζητήσετε να σταματήσουμε.
 3. Να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 4. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για εσάς.
 5. Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που μας δώσατε για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Μπορείτε να ζητήσετε να παρέχονται αυτές οι πληροφορίες απευθείας σε εσάς ή απευθείας σε κάποιον άλλο οργανισμό. Θα παρέχουμε τις πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ώστε το λογισμικό άλλου οργανισμού να μπορεί να κατανοήσει αυτές τις πληροφορίες.

Θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή με ποιον τρόπο το αίτημά σας θα σας επηρεάσει κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Παράπονα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με την μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο ως εξής:

Ιστοσελίδα: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contactus_en/contactus_en?OpenDocument

Τηλέφωνο: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565

error: Content is protected !!