Ιστορικο

1983 - Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου

Το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αποκατάστασης, σήμερα έχει αναπτυχθεί σε ένα πολυδύναμο οργανισμό προσφοράς υπηρεσιών και ένα πρότυπο κέντρο, που προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένα προγράμματα και υπηρεσίες σε 206 ενήλικα άτομα, με μέτρια και ελαφρά νοητική αναπηρία από όλη την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εισδοχές περιορίζονται για εκπαιδευόμενους που κατοικούν στην επαρχία Λευκωσίας.

1984 - Σύνδεσμος Φίλων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου

Παράλληλα, το ..... ιδρύεται και ο Σύνδεσμος Φίλων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, ο οποίος είναι η έκφραση της οργανωμένης συμπαράστασης της κοινωνίας προς τα άτομα με νοητική υστέρηση που φοιτούν στο Ίδρυμα και έχει ως στόχο την κάλυψη συμπληρωματικών αναγκών του Ιδρύματος, την ευημερία και αποκατάσταση των τροφίμων του και τη συμπαράσταση προς τις οικογένειές τους.
Ο Σύνδεσμος με την υποστήριξη της οικογένειας Ιωάννου έχει δημιουργήσει μεταξύ άλλων τις Ενταγμένες Οικιστικές Μονάδες (ΕΟΜ).

1993 - Ενταγμένες Οικιστικές Μονάδες

Οι ΕΟΜ έχουν ανεγερθεί στα Λατσιά στη Λευκωσία και εξοπλίστηκαν από το Σύνδεσμο Φίλων με τη σημαντική οικονομική ενίσχυση της οικογένειας Δάκη και της Λιέττας Ιωάννου. Λειτουργούν από το Μάιο του 1993 και μπορούν να φιλοξενήσουν στο σύνολο τους μέχρι και 15 ενοίκους. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συγκρότημα κατοικιών και διαμερισμάτων, μέσα στο πράσινο και μακριά από την έντονη ζωή της πόλης, όπου οι ένοικοι απολαμβάνουν μια ήρεμη ζωή και απεριόριστη φροντίδα.

Σχετικά με τις ΕΟΜ

Πρόκειται για εθελοντική ιδιωτική πρωτοβουλία της οικογένειας Ιωάννου, η οποία αναγνωρίζοντας την έλλειψη κρατικών υποδομών στήριξης τέτοιων ατόμων μετά την ηλικία των 18, προχώρησε σε πρώτη φάση στη δημιουργία του Ιδρύματος Χρίστου  Στέλιου Ιωάννου (εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ανήκει πλέον στο κράτος), τις ΕΟΜ και της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Χριστόφορος».

Ένας από τους βασικούς στόχους των ΕΟΜ, που λειτουργεί σε καθαρά εθελοντική βάση, συνεχίζοντας το όραμα των μεγάλων ευεργετών  του της οικογένειας  Στέλιου και Έλλης Ιωάννου,   είναι η ένταξη των ενοίκων στο κοινωνικό σύνολο με ενεργή και ωφέλιμη δράση.

error: Content is protected !!