Ενταγμενες Οικιστικες Μοναδες (ΕΟΜ)

Οι Ενταγμένες Οικιστικές Μονάδες (EOM) αποτελούν την πρώτη ολοκληρωμένη και οργανωμένη πρωτοβουλία στην Κύπρο για λειτουργία «Σπίτια στην Κοινότητα» (έτος λειτουργίας ΕΟΜ 1994) για ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση (μετά την ηλικία των 18).

Πρόκειται για εθελοντική ιδιωτική πρωτοβουλία της οικογένειας Ιωάννου, η οποία αναγνωρίζοντας την έλλειψη κρατικών υποδομών στήριξης τέτοιων ατόμων μετά την ηλικία των 18, προχώρησε σε πρώτη φάση στη δημιουργία του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου (εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ανήκει πλέον στο κράτος), τις ΕΟΜ και της Στέγης Ηλικιωμένων «Άγιος Χριστόφορος».
Ένας από τους βασικούς στόχους των ΕΟΜ, που λειτουργεί σε καθαρά εθελοντική βάση, συνεχίζοντας το όραμα των μεγάλων ευεργετών του της οικογένειας Στέλιου και Έλλης Ιωάννου, είναι η ένταξη των ενοίκων στο κοινωνικό σύνολο με ενεργή και ωφέλιμη δράση. Οι ΕΟΜ έχουν ανεγερθεί στα Λατσιά στη Λευκωσία και εξοπλίστηκαν από το Σύνδεσμο Φίλων με τη σημαντική οικονομική ενίσχυση της οικογένειας Δάκη και της Λιέττας Ιωάννου. Λειτουργούν από το Μάιο του 1993 και μπορούν να φιλοξενήσουν στο σύνολο τους μέχρι και 15 ενοίκους.

Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συγκρότημα κατοικιών και διαμερισμάτων, μέσα στο πράσινο και μακριά από την έντονη ζωή της πόλης, όπου οι ένοικοι απολαμβάνουν μια ήρεμη ζωή και απεριόριστη φροντίδα. Σήμερα στις ΕΟΜ. κατοικούν 12 νέοι και νέες, απόφοιτοι από το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, που ύστερα από την ειδική εκπαίδευση που έτυχαν, μπορούν και ζουν ανεξάρτητοι με μόνο μερική επίβλεψη. Πρωταρχικός στόχος, ως η ιδρυτική πράξη και βασική φιλοσοφία, είναι η διασφάλιση της αξιοπρέπειας και η προστασία της ιδιωτική ζωής των ατόμων.

Βασικοί Τομείς Δράσης​

Οι βασικοί τομείς δράσης των ΕΟΜ είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων
  • Αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση
  • Βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Εκμάθηση κοινωνικών κανόνων και ορθολογιστικών μορφών συμπεριφοράς
  • Ανάπτυξη αντίληψης και σκέψης
  • Ανάπτυξη του αισθήματος ότι είναι χρήσιμοι
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ικανοποίηση αναγκών

Η ζωή στις ΕΟΜ

Οι ΕΟΜ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν στέγη, προστασία και φροντίδα στα άτομα με ελαφριά νοητική αναπηρία, τα οποία μετά από την αποφοίτηση τους και την ειδική εκπαίδευση που έλαβαν από το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου (www.ioannoufoundation.org), έχουν ανεξαρτητοποιηθεί σε βαθμό που να μπορούν να ζουν με μικρή επίβλεψη.

Οι ένοικοι, ως απόφοιτοι του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, μέσω ειδικού προγράμματος, εργάζονται και απασχολούνται από διάφορες κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι οποίοι με την ευγενική τους πρωτοβουλία αγκαλιάζουν τα άτομα αυτά και τους προσφέρουν εργασία με ίσα δικαιώματα Για την καλύτερη λειτουργία και φροντίδα των ατόμων αυτών, υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό που απαρτίζεται από την Υπεύθυνη Διευθύντρια, τέσσερεις φροντίστριες και μία καθαρίστρια, που με πολλή αγάπη και επιμέλεια συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του έργου των ΕΟΜ και της ομαλής λειτουργίας τους. Καθημερινά βοηθούν και καθοδηγούν τους ενοίκους στις δραστηριότητες τους με στόχο την κοινωνική ένταξη και τη διαχείριση της καθημερινής ζωής.

Μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας λειτουργούν στις ΕΟΜ προγράμματα κοινωνικοποίησης, μουσικοθεραπείας, τέχνης, εργαστήρι ζωγραφικής και εργασιοθεραπείας καθώς και γυμναστικής. Επιπλέον, πραγματοποιούνται εκδρομές και συμμέτοχες σε ειδικές εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα (pay back). Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι κάποια από τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΕΟΜ είναι μέλη της Ειδικής Ολυμπιακής Ομάδας με συμμετοχές και μετάλλια στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες αντιπροσωπεύοντας επάξια την χώρα μας. Για τους ενοίκους είναι το σπίτι και η οικογένεια τους. Οι περισσότεροι ένοικοι δεν έχουν στενούς συγγενείς ή οποιαδήποτε άλλη φροντίδα.
error: Content is protected !!