Γιατι να προσφερω

Η οικονομική στήριξη σας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των ΕΟΜ αφού μας βοηθάτε να διατηρούμε τις ΕΟΜ βιώσιμες ως στέγη να προάγουμε την ευημερία των ατόμων αυτών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.


Η δραστηριότητα των ΕΟΜ δε θα ήταν δυνατή χωρίς τη σημαντική συμβολή των χορηγιών από άτομα, ιδιωτικές εταιρείες και φορείς. Οι χορηγοί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να κρατάμε ζωντανές και βιώσιμες τις Μονάδες.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός Λογαριασμού: 357008683463
ΙΒΑΝ Νο:
CY 17002001950000357008683463

Κάνε μια Εισφορά

 

Υποστηρίζοντας τις ΕΟΜ:

  • Διατηρείται μόνιμη στέγη για τη διαβίωση ατόμων με νοητική αναπηρία
  • Προωθείτε την αποασυλοποίηση και την επανένταξη στην ευρύτερη κοινότητα
  • Προάγεται την αυτονομία και την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης, μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας τους
  • Αναγνωρίζεται το δικαίωμα τους να ζουν με αξιοπρέπεια και ισοτιμία στο κοινοτικό περιβάλλον
  • Ενισχύεται την συναισθηματική εξέλιξη των ατόμων, καθώς και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές τους
  • Συμβάλλεται στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, του στιγματισμού και της παθητικότητας που επιφέρει στο άτομο η μακροχρόνια παραμονή σε μονάδες φροντίδας κλειστού τύπου
  • Επιδράτε θετικά στην κοινωνικοποίηση μέσα από τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές – αθλητικές δραστηριότητες και ποικίλα δρώμενα
  • Επιδράτε στην ενεργό συμμετοχή τους με ισοτιμία και αξιοπρέπεια σε κάθε μορφή κοινωνικής έκφρασης
error: Content is protected !!