Ευεργετες και Δωρητες

Η ψυχή ανά τους αιώνες μεγαλούργησε επιδεικνύοντας δείγματα μεγαλοψυχίας, γενναιοδωρίας, υπερβάσεως του «εγώ», αλτρουισμού και αυτοθυσίας. Αυτές οι υψηλές αξίες και τα ιδανικά νοηματοδοτούν την ύπαρξή του ατόμου, συνυφαίνονται στενά με την ταυτότητά του και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κληρονομιάς.

Τα παραπάνω στοιχεία τα αναγνωρίζουμε στην προσωπικότητα των μεγάλων ευεργετών και δωρητών, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να διαθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για τη δημιουργία του Ιδρύματος αλλά και των ΕΟΜ, δείχνοντας έμπρακτα την έντονη φιλοπατρία και την ευγνωμοσύνη τους στον συνάνθρωπο μας.

Ευεργέτες

Εκτός από τους πρωτεργάτες και εμπνευστές του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη εκφράζονται στον Ιδρυτή Σύνδεσμο Φιλών Ιδρύματος  Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, οποίος προικοδοτήθηκε από το ζεύγος Στέλιου και Έλλης Ιωάννου (Trust Fund)

Δωρητές Εκδηλώσεων

Πολύ σημαντική είναι η στήριξη επίσης του Δήμου Λατσιών (Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο). Ο εκάστοτε Δήμαρχός Λατσιών, που είναι και ex-officio μέλος του Δ.Σ., στηρίζει κάθε εκδήλωση των ΕΟΜ και συμβάλει ουσιαστικά στην πραγματοποίηση κάθε πρωτοβουλίας και δράσης.

Άπειρες ευχαριστίες εκφράζονται και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, που υποστηρίζουν κάθε εκδήλωση ψυχαγωγίας των ενοίκων.

error: Content is protected !!