Σκοπος - Οραμα

Σκοπός είναι η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διημέρευσης ατόμων που πάσχουν από ελαφριάς μορφής νοητικής αναπηρία. Όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης των ΕΟΜ είναι η συνέχιση των χορηγιών για την στήριξη και ομαλή βιώσιμη λειτουργία τους και, αφετέρου η κατά το δυνατόν αύξηση των διαθέσιμων πόρων, με την αναζήτηση επιπλέον χορηγιών, συνεργασίας με άλλα ιδρύματα ή πρόσθετων πόρων από εκτέλεση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, αφού κρίνεται επιβεβλημένα αναγκαία η διαβίωση στην κοινότητα όλων των ατόμων με νοητική υστέρηση,
error: Content is protected !!