Επιβεβαιωση εισφορας

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας

Η οικονομική στήριξη σας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των ΕΟΜ αφού μας βοηθάτε να διατηρούμε τις ΕΟΜ
βιώσιμες ως στέγη να προάγουμε την ευημερία των ατόμων αυτών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.

error: Content is protected !!