Απογευματινο Τσαι

Καθιερωμένες απογευματινές συγκεντρώσεις με φίλους στα πλαίσια των εκδηλώσεων των ΕΟΜ για την οικονομική ενίσχυση τους.

error: Content is protected !!